logo obchod Zkoušek nanečisto

Obchod Zkoušek nanečisto

Učebnice nejen od Mgr. Petra Husara

Maturitní otázky z matematiky

obrázek produktuMaturitní otázky z matematiky
Nakladatel:Husar Petr - Zkoušky nanečisto
Autor: Husar Petr
Rozsah:378 stran
Provedení:Brožovaná vazba
Vydáno:2016

Skladem

470 Kč

470,00 Kč bez DPH

Učebnice obsahuje 55 přehledně řešených maturitních otázek s komentářem.

Profesionálně vypracované maturitní otázky!

 • Připravoval je tým složený ze středoškolských profesorů a spolupracovníků z MFF UK.
 • Je cennou pomocnicí ke státní základní i rozšířené maturitní zkoušce i ke školní maturitě.
 • Obsahuje statisticky nejčastější příklady z maturitních zkoušek z celé republiky.
 • Je připravena koncepčně, postupuje od jednoduššího ke složitějšímu a příklady na sebe navazují.

Maturitní otázky z matematiky - přehled kapitol

 

 1. Lineární rovnice, lineární rovnice s parametrem, soustavy lineárních rovnic
 2. Rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami
 3. Rovnice s neznámou pod odmocninou
 4. Kvadratické rovnice a nerovnice
 5. Kvadratické rovnice s parametrem
 6. Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice
 7. Soustavy rovnic
 8. Lineární a konstantní funkce, vlastnosti funkcí
 9. Kvadratická funkce, grafické řešení kvadratické rovnice a nerovnice
 10. Lineární lomená funkce
 11. Mocninné a odmocninné funkce
 12. Mocniny a odmocniny
 13. Exponenciální funkce
 14. Logaritmická funkce
 15. Goniometrické funkce
 16. Definiční obory funkcí
 17. Exponenciální rovnice
 18. Logaritmické rovnice
 19. Goniometrické rovnice - základní typy
 20. Goniometrické rovnice - užití goniometrických vzorců
 21. Úpravy goniometrických výrazů, goniometrická funkce
 22. Trigonometrické úlohy, sinová a kosinová věta
 23. Substituční metoda při řešení matematických úloh
 24. Úlohy na aplikaci Pythagorovy věty a Euklidových vět
 25. Rovinná geometrie
 26. Shodná zobrazení v rovině
 27. Podobná zobrazení, stejnolehlost, užití stejnolehlosti
 28. Stereometrie, výpočet odchylek a vzdáleností
 29. Objemy a povrchy těles
 30. Operace s vektory
 31. Přímka v analytické geometrii
 32. Rovina v analytické geometrii
 33. Vzdálenosti v analytické geometrii
 34. Odchylka v analytické geometrii
 35. Kružnice v analytické geometrii
 36. Elipsa v analytické geometrii
 37. Parabola v analytické geometrii
 38. Hyperbola v analytické geometrii
 39. Tečny ke kuželosečkám
 40. Variace a permutace
 41. Kombinace
 42. Rovnice s faktoriály a kombinačními čísly
 43. Základy pravděpodobnosti
 44. Posloupnosti - základní typy úloh
 45. Aritmetická posloupnost
 46. Geometrická posloupnost
 47. Nekonečná geometrická řada
 48. Počítání s komplexními čísly
 49. Rovnice v oboru komplexních čísel
 50. Binomická věta
 51. Binomické rovnice, mocniny a odmocniny v oboru komplexních čísel
 52. Derivace
 53. Průběh funkce
 54. Neurčitý integrál
 55. Určitý integrál

Přidat komentář k produktu