logo obchod Zkoušek nanečisto

Obchod Zkoušek nanečisto

Učebnice nejen od Mgr. Petra Husara

VŠE z matematiky na VŠE

obrázek produktuVŠE z matematiky na VŠE
Nakladatel:Husar Petr - Zkoušky nanečisto
Autor: Husar Petr
Rozsah:258 stran
Provedení:Brožovaná vazba

Skladem

470 Kč

470,00 Kč bez DPH

Úlohy jsou typově rozděleny do kapitol. Na úvod každé kapitoly je stručný rozbor, popis a vysvětlení tématu. Každá úloha je uvedena s kompletním výpočtem a lehce pochopitelným vysvětlením. V této době má učebnice 85 kapitol a 258 stran formátu A4

Stránku věnovanou učebnici VŠE z matematiky na VŠE a ukázeky najdete na http://www.vsenavse.cz/ucebnice

 

Přehled kapitol:


1. kapitola – Kvadratické rovnice

2. kapitola – Kvadratické nerovnice

3. kapitola – Rovnice a nerovnice s jednou absolutní hodnotou

4. kapitola – Kvadratická rovnice a absolutní hodnota, algebraický význam absolutní hodnoty

5. kapitola – Další kvadratické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou 

6. kapitola – Výpočty s absolutními hodnotami

7. kapitola – Výpočty s mocninami

8. kapitola – Výpočty s odmocninami

9. kapitola – Usměrňování zlomků

10. kapitola – Částečné odmocnění

11. kapitola – Rovnice s jednou odmocninou

12. kapitola – Rovnice se dvěma odmocninami

13. kapitola – Rovnice s dvěma absolutními hodnotami

14. kapitola – Nerovnice s dvěma absolutními hodnotami

15. kapitola – Nerovnice se zlomkem

16. kapitola – Lineární rovnice s parametrem

17. kapitola – Kvadratické rovnice s parametrem

18. kapitola – Kvadratické funkce s parametrem

19. kapitola – Soustavy dvou lineárních rovnic s parametrem

20. kapitola – Soustava dvou lineárních rovnice rovnic

21. kapitola – Soustavy rovnic – jedna lineární a druhá kvadratická

22. kapitola – Lineární funkce s absolutními hodnotami

23. kapitola – Definiční obory

24. kapitola – Exponenciální rovnice – základní typy

25. kapitola – Exponenciální rovnice – pomocí substituce k lineární rovnici

26. kapitola – Exponenciální rovnice – pomocí substituce ke kvadratické rovnici

27. kapitola – Exponenciální nerovnice – základní typy

28. kapitola – Exponenciální nerovnice – vícekrokové typy

29. kapitola – Exponenciální funkce – průsečík

30. kapitola – Logaritmus

31. kapitola – Logaritmy s odmocninami

32. kapitola – Logaritmy s absolutními hodnotami

33. kapitola – Logaritmické rovnice – základní typy

34. kapitola – Logaritmické rovnice s neznámou v základu

35. kapitola – Logaritmické nerovnice – základní typy

36. kapitola – Logaritmické nerovnice s absolutními hodnotami

37. kapitola – Logaritmické nerovnice se součinem logaritmu a lineární nebo kvadratické funkce

38. kapitola – Logaritmické rovnice – náročnější typy

39. kapitola – Exponenciální rovnice řešené logaritmováním

40. kapitola – Logaritmické funkce

41. kapitola – goniometrické rovnice – základní typy

42. kapitola – goniometrické rovnice – s rozkladem na součin

43. kapitola – goniometrické rovnice – se základními vztahy

44. kapitola – goniometrické rovnice – řešené substitucí a kvadratickou rovnicí

45. kapitola – goniometrické rovnice – s dvojnásobností argumentů a substitucí

46. kapitola – goniometrické rovnice – další typy

47. kapitola – Goniometrické funkce – průsečík

48. kapitola – Goniometrické funkce – určení hodnoty funkce ze zadání jiné

49. kapitola – Goniometrické funkce – hodnoty pro vyšší argumenty

50. kapitola – Goniometrické funkce – součtové vzorce

51. kapitola – Goniometrické funkce – body grafu

52. kapitola – Aritmetická posloupnost – rovnice

53. kapitola – Aritmetická posloupnost – další typy úloh

54. kapitola – Geometrická posloupnost – rovnice

55. kapitola – Geometrická posloupnost – další typy úloh

56. kapitola – Obecná posloupnost

57. kapitola – Posloupnosti vyjádřené rekurentně

58. kapitola – Obecná rovnice přímky

59. kapitola – Parametrické vyjádření přímky

60. kapitola – Směrnicový tvar rovnice přímky

61. kapitola – Průsečík dvou přímek

62. kapitola – Úlohy na přímky s parametrem

63. kapitola – Rovnice výšky a těžnice v trojúhelníku

64. kapitola – Ověření pravého úhlu

65. kapitola – Vzdálenost bodů a délka stran

66. kapitola – Vzdálenost bodu a přímky

67. kapitola – Určení středu a poloměru kružnice

68. kapitola – Určení druhu kuželosečky

69. kapitola – Přímka spojující středy kružnic

70. kapitola – Urči rovnici kružnice ze tří bodů

71. kapitola – Kružnice – další typy úloh

72. kapitola – Počítání s mocninou komplexní jednotky

73. kapitola – Násobení a dělení komplexních čísel

74. kapitola – Absolutní hodnota (velikost) komplexního čísla75. kapitola – Kvadratická rovnice s reálnými koeficienty a komplexními kořeny

76. kapitola – Komplexní číslo v goniometrickém (polárním) tvaru

77. kapitola – Komplexní mocnina

78. kapitola – Počítání s kombinačními čísly

79. kapitola – Rovnice s kombinačními čísly

80. kapitola – Rovnice s faktoriály81. kapitola – Jednoduché úlohy na variace a kombinace

82. kapitola – Úlohy na permutace

83. kapitola – Úlohy na variace a kombinace

84. kapitola – Binomická věta

85. kapitola – Slovní úlohy

 

Přidat komentář k produktu